Ch’Lanchron
paraît
depuis 1980
Accueil
du site picard
lanchron.fr
Écouter ou
lire du picard

Sur scène
Une brève
présentation de
Ch’Lanchron
Les numéros de
Ch’Lanchron
éch jornal picard
Les auteurs
publiés dans
Ch’Lanchron
Langue picarde
Vitalité du picard
Les liens
Nouveautés
et mises à jour

Plan du site
 « Ch’Lanchron » c’est aussi le journal trimestriel écrit tout en picard Un « lanchron » c’est un pissenlit 35 ans de scène, 90 chansons en picard à notre répertoire Logo officiel de « Ch’Lanchron » Gadrouille est la mascotte de « Ch’Lanchron » Toute une collection de livres picards de référence À doù qu’o s’édvise in picard ? Ravisez ichi ! Quoé d’neu din « lanchron.fr » ?
Abonnez-vous !
Ch’Lanchron
1 an pour 25 €

Table des
textes parus dans
Ch’Lanchron

Écouter des chansons
Jouer et écrire
Activités de
l’association
Ch’Lanchron

Le roman picard
La fableLa BD.
Le théâtre picard
Commandez
les éditions de
Ch’Lanchron

Le moyen picard
La littérature
du picard moderne

Quoé d’neu din « lanchron.fr » ?

Éch picard din chl’Intarnète
La pikarda lingvo en la reto


Chl’étracheux à Gadrouille il o tè adjinsè pèr freefind

 • La celo de tiuj paøoj estas doni al la ularo kiu konsultos tiun servon tra la mondo, aliron al diversaj informoj akurate kompletitaj, reviziitaj, a aktualigitaj, pri la pikarda dialekto kaj øiaj diversaj esprimadformoj.

 • Tiu servo ne estas speciale pedagogia, scienca a universitata, sed estas destinata al æiuj.

 • æi tie vi povos askulti la pikardan lingvon tiel kiel øi estas parolata. a kantata. Kaj ni instigas vin al la legado.

 • Kio nova?

 • La pikarda lingvo el la Vimeu en France Culture
 • La rubriko VIR el Ch’Lanchron linie estas!

 • Bonan jaron 2010
 • Fine pikarda vortaro/franca/pikarda! • Enregistru vin!

  Tiu situo plaæas al vi... Vi estas interesataj pri la pikarda lingvo kaj ties novaåoj !
  Donu al ni viajn adresojn!

 • Vi ricevos dulingvan informleteron (pikardan kaj francan) (æirka 6 fojoj jare)

 • Anka donu al ni vian potadreson, se vi deziras ricevi informojn pri niaj aktivaåoj (vivigadoj, spektakloj, ekspozicioj, dokumentaro, lernejaj interagadoj) kaj niaj eldonaåoj ( la gazeto, la libroj, la registraåoj) (sen kontrakto de vi)

 • Vi deziras skribi al ni, nin telefoni, a veni renkonti nin? Jen nia adreso.
  Ch’Lanchron CM-17, bâtiment 9, 82 rue Saint-Gilles, F - 80100 Abbeville.


  Ni nin devontigas ne disdoni al nenia organizo la adresojn kiujn oni nin konfidis. Vi povas æiumomente peti vian elregistrigon el la disdona listo per simpla letero. La la leøo "komputiko kaj liberoj" el la 6an de Januaro 1979, nia komputila sliparo estas enregistrita æe la CNIL(nº355039), Vi povas uzi vian alirrajton pri la informoj enregistritaj æe via nomo.

 • "La pikarda lingvo en la reto" kaj la e oj en la nacia kaj internacia gazetaro. Iru vidi: tio estas prefere gratulema!

 • Pri aliaj dirantpikardaj situoj
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº66 (novembro 1996-februaro 1997)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº67 (februaro 1997-majo 1997)
 • "Canteraine" teatraåo a policromano pikarde skribita?
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº68 (majo 1997-augusto 1997)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº69 vere "speciala" numero (augusto-novembro 1997)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº70 (novembro 1997-februaro 1998)
 • Sciigo de Sciigo de Ch’Lanchron nº71-72 : duobla speciala numero "la virazenoj" (februaro 1998-majo 1998)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº73 (majo 1998-julio 1998)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº74(augusto 1997-oktobro 1998)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº75 (novembro 1998-februaro 1999)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº76(februaro 1999-majo 1999)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº77 (majo 1999-julio 1999)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº78 (augusto 1999)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº79
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº80-81 (majo 2000 - novembro 2000)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº82(novembro 2000)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº83 (februaro 2001)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº84 (julio 2001)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº85 (oktobro 2001)
 • Sciigo de de Ch’Lanchron nº86 (februaro 2002)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº87 (juno 2002)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº88 "speciala Jean-Bernard Roussel" (oktobro 2002)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº89 (februaro 2003)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº90 (julio 2003)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº91-92 "speciala Alfred Voisselle" (decembro 2003)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº93 (majo 2004)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº94-95 "speciala 1944" (oktobro 2004)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº96 "speciala Astérix" (februaro 2005)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº97 (juno 2005)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº98 (09/2005)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº99 (oktobro 2005)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº100 (novembro 2005)
 • Sciigo de Ch’Lanchron nº101 (februaro 2006)
 • Ch’Lanchron nº102-103 numero estas aperita! (julio 2006)
 • Ch’Lanchron nº104 numero estas aperita! (novembro 2006)
 • Ch’Lanchron nº105-106 numero estas aperita! (aprilo 2007)
 • Ch’Lanchron nº107 numero estas aperita! (julio 2007)
 • Ch’Lanchron nº108 numero estas aperita! (novembro 2007)
 • Ch’Lanchron nº109 numero estas aperita! (aprilo 2008)
 • Ch’Lanchron nº110 numero estas aperita! (julio 2008)
 • Ch’Lanchron nº111-112 numero estas aperita! (novembro 2008)
 • Ch’Lanchron nº113numero estas aperita! (04/2009)
 • Ch’Lanchron nº114numero estas aperita! (julio 2009)
 • Ch’Lanchron nº115-116numero estas aperita! (novembro 2009)
 • Ch’Lanchron nº117-118numero estas aperita! (februaro 2010)
 • Ch’Lanchron nº119-120numero estas aperita! (majo 2010)
 • Ch’Lanchron nº121 numero estas aperita! (oktobro 2010)
 • Ch’Lanchron nº122 numero estas aperita! (aprilo 2011)
 • Ch’Lanchron nº123 numero estas aperita! (julio 2011)
 • Ch’Lanchron nº124 numero estas aperita! (novembro 2011)
 • Ch’Lanchron nº125-126 numero estas aperita! (majo 2012)
 • Ch’Lanchron nº127 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº128 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº129 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº130 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº131 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº132 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº133 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº134 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº135 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº136 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº137 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº138 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº139 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº140-141 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº142 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº143 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº144 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº145 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº146 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº147 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº148 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº149-150-151 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº152 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº153 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº154 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº155 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº156 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº157 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº158 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº159 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº160 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº161 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº162 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº163 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº164 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº165-166 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº167 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº168 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº169 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº170 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº171 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron nº172 numero estas aperita!
 • Ch’Lanchron publikigas Armel Depoilly: Contes éd no forni et pi Ramintuvries"(oktobro 1998)

 • Ch’Lanchron publikigas Armel Depoilly: Contes éd choc crimbillie "(1989)

  Ch’Lanchron publikigas Gustave Devraine: Chés boudaines bleuses"(oktobro 1998)


 • Pikardaj tekstoj legotaj kaj askultotaj

 • kaj æiam la atoroj de pikardaj desegnaj bendoj kaj eltiraåoj el iliaj produktoj :
  Serdu (Serge Duhayon, el Hollain,
  Jean-Marie Braillon (el Lemé,el Thiérache, departemento Aisne)
  Jean-Bernard Roussel ( el Amieno, departmento Somme)

  Enhavo
  Iom post iom ni disvolvas la sekvantajn paøojn (la ruøaj temoj estas prioritataj)...

 • la pikarda lingvo kaj la mondlingvoj

 • Dernière mise à jour :
  16-10-2022
  Pour tout renseignement
  écrivez à Gadrouille
  Retour en haut
  de cette page
  Rapasse à no moaison !
  (vers le plan du site)
  © Ch’Lanchron 2002
  CH’LANCHRON
    « Espace Saint-Gilles » (CM-17) Bâtiment 9 - 82 rue Saint-Gilles
  80100 ABBEVILLE   Picardie   (FRANCE)
  Téléphone / Fax
  (33) 03.22.31.01.55.